در همان سال 1337 شمسی به همت جمعی از افراد خیر در شهرستان اهواز اولین مجموعه آموزشی ملی ایجاد گردید و بنا به تقاضای جمعی از مریدان و شاگردانش ایشان مدیریت مجموعه ملی جعفری را عهده دار گردید، که این مسئولیت تا سال 1355 ادامه داشت.

همسر اول استاد محمد باقر نیرومند موسوم به بی بی بهیه شریعت جعفری صبیه حاج شیخ محمد کاظم شریعت جعفری بودند. بانوئی دین دار و نوع دوست، که از ایشان خداوند 6 فرزند شامل 4 پسر و 2 دختر باستاد عنایت فرمودند که 5 فرزند ایشان حیات دارند. همسر اولشان در مهر ماه 1338 در اهواز به رحمت ایزدی رفتند.

همسر دوم ایشان هم خانم مریم محمدی بودند که در اهواز به تعلیم قرآن مجید و آموزش مسائل دینی به دختران و بانوان اشتغال داشتند و در سال 1390 در اهواز دارفانی را وداع گفتند.