زندگینامه استاد نیرومند

 

نسب، خانواده و اجداد 

استاد محمد باقر نیرومند فرزند آقا شیخ اسماعیل جعفـر زاده و نوه واعظ برجسته و محبوب دوره ناصری حاج شیخ جعفر شوشتری هستند، لذا لازمست جهت شناخت بیشتر از ایشـان در مورد خانواده شیخ در شوشتر و اجدادیشـان توضیـح بیشتری داده شود.

این خانواده از دیر باز در کسوت روحانی منشاء خدماتی به مـردم شریف شوشتر بوده و مورد محبت و توجه آنان هستند. جهت شناخت بیشتر از حاج شیخ جعفر شوشتری میتوان به مقالات و تذکره های زیادی که در مورد زندگی ایشان نگاشته شده مراجعه کرد. آنچه میتوان در مورد دلایل محبوبیت ایشـان ادعـا نمـود مردم دوستی، اخـلاص در عقیـده و عمل و بی اعتنایی به مال دنیا بوده است.